SÖZLEŞME - Sesli Panel AlbeniPanel En iyi Panelci Sesli Seo

SÖZLEŞME

SÖZLEŞME

KURUMSAL E-TİCARET SESLİ SOHBET HİZMETLERİ

ALBENİPANEL SÖZLEŞMESİ

Kasım 2015 - Bu doküman tavsiye niteliğinde hazırlanmıştır.  

 

 

 ŞİRKET TİCARİ ÜNVANI 

Adres bilgileri

İşbu sözleşmede ‘ŞİRKET’ olarak anılacaktır.

 

İşbu sözleşmede, MÜŞTERİ  ve ŞİRKET münferiden  ‘TARAF’ ve birlikte ‘TARAFLAR’ olarak anılacaktır.

 

1. KAPSAM

⦁ İşbu sözleşme, Kurumsal tasrıme-ticaret sesli sohbet hizmetleri Kapasamında ŞİRKET arasındaki düzenlenmişdir. 

⦁ TARAFLAR arasında karşılıklı hak ve borçlar tespiti ile sorumlulukları tespit eder.  

 

3. AMAÇ

İşbu sözleşmenin amacı,  objektif, dürüst ve özenle karşılıklı yükümlülüklerin tam ve zamanında yerine getirilmesi ve verimliliğin karşılıklı olarak en üst seviyede sağlanmasıdır.

 

4. PROFESYONEL STANDARTLAR

⦁ TARAFLAR, işbirliğinin gerektirdiği kapsamda birlikte çalışmayı, iş veya hizmetin ifası için gerekli desteği karşılıklı vermeyi, hak ve borçların ifasında sözleşme şartlarına uymayı, gizlilik ilkesine uymayı, 

⦁ ŞİRKET,  ispatlı bilgi ve belgeyi doğru, eksiksiz ve zamanında temin etmeyi,  

⦁ ŞİRKETİMİZİN ’nın onayı ile hareket etmeyi 

müştereken kabul ve taahhüt ederler.

 

5. ŞİRKET’İN TAAHHÜTLERİ

ŞİRKET, TASARIMIN’ın kodlanması doğrultusunda; 

⦁ Sözleşme kapsamındaki Müşteriye hizmet kapsamında işleri zamanında  vermemeyi,

⦁ Sözleşmedeki ücret ve diğer tüm ödemeleri tam ve zamanında yapmayı,

⦁ Sözleşme süresince, iletişim programı kapsamında TARAFLAR’ın müştereken anlaştığı gerekli bütçeyi harcamayı 

kabul ve taahhüt eder.

 

6. ONAY VE DÜZELTME:   

⦁ Onay: 

⦁ Kural olarak MÜŞTERİ, taahhüt ettiği iş ve hizmetler ile bütçeye ŞİRKET’in yazılı onayını alarak başlar. 

⦁ MÜŞTERİ, acil ve gerekli durumlarda ŞİRKET’nın sözlü onayı ile hareket etmek durumunda kalırsa; ŞİRKET, usulüne uygun iletişim araçlarıyla sözünü belgelemeyi kabul ve taahhüt eder. 

⦁ Değişiklik ve Düzeltme:

⦁ ŞİRKET, onay verdiği çalışmalar devam ederken herhangi bir değişiklik, iptal veya erteleme talep ettiği takdirde;  MÜŞTERİ, bu konuyla ilgili tüm mecralar ve aracılar,  ile olan iş akit veya sözleşmelerinden doğan zorunluluklara uygun olarak bu isteği yerine getirmeye çalışır.

⦁ Onaylı proje MÜŞTERİ tarafından uygulamaya konulduktan sonra, ŞİRKET tarafından tasarımın durdurulması veya kesintiye uğraması halinde; ŞİRKET, MÜŞTERİ aleyhine doğabilecek tüm zararlardan sorumludur. 

⦁ MÜŞTERİ’dan kaynaklanmayan sebeplerle iptal, düzeltme ve/veya erteleme hallerinde; ŞİRKET, projeye konu ve projeyle sınırlı olmak üzere MÜŞTERİ’ın iç ve dış yapım, hizmet ve zaman maliyetlerini ve tüm ile olan iş bağlantılarından doğan ve belgelenen bütün harcama, masraf ve yükümlülüklerini tamamen karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

⦁ Onay verilen bir tasarım MÜŞTERİ kaynaklı sebeplerle tamamlanmaması halinde; MÜŞTERİ, ŞİRKET aleyhine doğabilecek zararlardan sorumludur.

 

 

                          ŞİRKET                                              MÜŞTERİ

Bizden haberdar olmak için yan tarafa mail adresinizi yazabilirsiniz.

Üye Girişi

Veya
MÜŞTERİ HİZMETLERİ
Şifrenizi mi unuttunuz? Kayıt olmak ister misiniz? İletişim & Ulaşım